viernes, 7 de diciembre de 2018

MASSA MÓN

Imagen FB de Pere Bessó






MASSA MÓN




És massa món per als meus dilapidats records: espigues com llances agonitzen en el meu pit, murs d’agulles de cap espurnegen en la meua gola. Damunt de les branques de l’arbre la resta dels ocells, tot just embalums cremats en el meu riure de galop precipitat. Una altra vegada em cal la llum o algun espill per veure si les paraules no són cap altre artifici de la nit. (Hui ets ací en la instantània dels meus ulls amb els estralls clavats de les ulleres i un rímmel amb indicis d’infantesa. Enmig del fullatge urbà s’obren camp els cossos acostumats a l’insomni.)

Res no sembla cert quan els trens travessen el pit i el dia i la nit s’ajunten en un cànter de distàncies. Res no és cert quan necessitem nom i domicili i la intempèrie ens mira amb gemecs de sang.

De vegades només escolte l’alfabet que repta amb tinta de pedra sobre la templa de la nit. Ho sé —dius des de l’insomni— mentre la boca suporta la destrucció del món.

En ple trànsit, mai no conclou la sal que tanca els ulls.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ





DEMASIADO MUNDO




Es demasiado mundo para mis dilapidados recuerdos: espigas como lanzas agonizan en mi pecho, muros de alfileres centellean en mi garganta. Sobre las ramas del árbol el resto de los pájaros, apenas bultos quemados en mi risa de galope precipitado. Otra vez me hace falta la luz o, algún espejo para ver si las palabras no son otro artificio de la noche. (Hoy estás aquí en la instantánea de mis ojos con los estragos clavados de las ojeras y un rímel con indicios de infancia. En medio del follaje urbano se abren campo los cuerpos acostumbrados al insomnio.)

Nada parece cierto cuando los trenes atraviesan el pecho y el día y la noche se juntan en un cántaro de distancias. Nada es cierto cuando carecemos de nombre y domicilio y la intemperie nos mira con gemidos de sangre.

A veces sólo escucho al alfabeto que repta con tinta de piedra sobre la sien de la noche. Lo sé —dices desde el insomnio— mientras la boca soporta la destrucción del mundo.

En pleno tránsito, nunca concluye la sal que cierra los ojos.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

No hay comentarios: