lunes, 17 de diciembre de 2018

IRREALITAT

Imagen FB de Pere Bessó

IRREALITAT
No amo sino vuestra forma devastada
Michel Leiris
Estime aquesta forma devastada de les ulleres i el seu amarg fragor de demasies. Les estàtues i la seua febril immobilitat retallen els vapors de la meua llengua, ací on el temps es fa trossets de rostres descolorits. De vegades m’afone en la bústia dels aparadors i en el fil menstrual de les mossegades que vessa el fàstic d’una alosa. Des de la construcció de les humitats, els amulets de la nit en el penyal d’argila de les pertorbacions. (La boca a l’uníson mossega aquella ebriesa de les pol·lucions com un dard expulsat de sobretaula.)

En l’embolicada roba del fàstic, la dura agitació dels pulmons i la seua natural cridòria d’aixelles.

Al litoral devastat de la flor de sal, les aurèoles plenes de món: l’aigua dura de les mirades i el sinistre udol de l’ombra múltiple de la fullaraca.

Estime el recipient de les ressaques i l’empremta de pedra del fracàs: onsevulga el país pedregós de la fam.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
IRREALIDAD
No amo sino vuestra forma devastada
Michel Leiris
Amo esa forma devastada de las ojeras y su amargo fragor de demasías. Las estatuas y su febril inmovilidad cercenan los vapores de mi lengua, ahí donde el tiempo se hace trocitos de rostros decolorados. A veces me hundo en el buzón de los escaparates y en el hilo menstrual de los mordiscos que vomita el asco de una alondra. Desde la construcción de las humedades, los amuletos de la noche en el peñasco de arcilla de las perturbaciones. (La boca al unísono muerde aquella embriaguez de las poluciones como un dardo expulsado de sobremesa.)

En la enmarañada ropa del asco, la dura agitación de los pulmones y su natural griterío de axilas.

En el litoral devastado de la flor de sal, las aureolas repletas de mundo: el agua dura de las miradas y el siniestro aullido de la sombra múltiple de la hojarasca.

Amo el recipiente de las resacas y la huella de piedra del fracaso: dondequiera el país pedregoso del hambre.

Del libro: “Antípodas del espejo”, 2018
©André Cruchaga

No hay comentarios: